Y3-2022 3. Dönem yarışmaları Savunma Sanayii Yapay Zeka Platformu altında yürütülmektedir.
YENİLİKÇİ YAZILIMLAR YARIŞIYOR

Y3-2020 Uydu ve Geniş Alan Gözetleme Yarışmaları Sonuçlandı!

Tüm katılımcılarımızı tebrik ediyoruz. Bu yıl genişletilmiş hedef seti ile düzenlediğimiz uydu yarışmasında geçtiğimiz yıl düzenlendiğimiz uydu yarışmasına göre iki kata varan performans artışı gözlemlemekten memnuniyet duyuyoruz. Geniş alan gözetleme yarışmasında ise yarışmacılarımız literatürdeki benzer problemlerde elde edilen en üst performans ile kıyaslanabilir başarılı sonuçlar elde ettiler. Dereceye giren UYDU-2020 yarışmacı performanslarına buradan, GAG-2020 yarışmacı performanslarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Amaç ve Kapsam

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3) Yarışma Programı 2020 yılı için ilk tema, elektro-optik uydu fotoğraflarından çeşitli hedeflerin otomatik tespiti (UYDU), ikinci tema ise geniş alan gözetleme görüntülerinden çeşitli hedeflerin otomatik tespiti (GAG) olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Y3-2020, ülkemizde görüntülerden otomatik hedef tespit ve bölütleme konularında yetenek ve bilgi birikimi olan firma/kurum/kuruluş ve araştırmacıların uygulamalarının çeşitli hedef tipleri için otomatik tespit ve bölütleme performanslarının adil ve hassas bir şekilde ölçülmesini hedeflemektedir.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından belirlenen birtakım hedeflerin temaya göre elektro-optik (EO) uydu fotoğraflarından ya da geniş alan gözetleme (GAG) görüntülerinden otomatik olarak tespit edilmesine yönelik olarak, yenilikçi görüntü işleme yöntemleri kullanan algoritmaların yarışacağı Y3, söz konusu algoritmaların tespit ve bölütleme performansları açısından sıralanmasını sağlayacaktır.

Yarışmanın performans ölçüm süreçleri ODTÜ Görüntü Analiz Merkezi (OGAM) tarafından yürütülecektir. Görsel veri çeşitleri ve değişken hedef tipleri için otomatik tespit ve bölütleme performansını ölçmek amacıyla OGAM tarafından geliştirilen bir donanım ve yazılım altyapısı kullanılacaktır.

Ödül

Kategorilerde dereceye girenlere toplamda 150,000₺.

UYDU

Kapsam

Üç bant(RGB) uydu görüntüleri üzerinde 8 farklı hedef sınıfının otomatik olarak tespit edilmesi.

Hedefler

Uçak, Bina ve Hangar, POL ve RADOM, Gemi, Heliport, Köprü, Tünel Giriş ve Çıkışı, Pist ve Yedek Pist.

GAG

Kapsam

Yüksek çözünürlüklü, monokrom geniş alan gözetleme görüntüleri üzerinde 3 farklı hedef sınıfının otomatik olarak tespit edilmesi.

Hedefler

İnsan, Otomobil, Büyük araç.

ÖNEMLİ TARİHLER

 • SSB'ye son başvuru tarihi

  UYDU: 3 Mart 2020 10 Mart 2020

  GAG: 15 Mayıs 2020 29 Mayıs 2020

 • Yazılımların son teslim tarihi

  UYDU: 23 Haziran 2020 31 Ağustos 2020

  GAG: 27 Ekim 2020 30 Kasım 2020

 • Ödül
  Töreni

Kural ve Esaslar

Y3-2020 UYDU kapsamında yüksek çözünürlüklü, üç bant (RGB) uydu görüntüleri üzerinde alt başlıklarda tanımları verilen sınıflar tespit edilecektir.

Uçak
Askeri veya sivil amaçlar için kullanılan tüm sabit kanatlı hava taşıtları UÇAK olarak sınıflandırılacaktır.
Bina/Hangar
Her tip üzeri kapalı insan yapısı barınma mekanı BİNA/HANGAR olarak sınıflandırılacaktır.
POL/RADOM
Beyaz veya farklı renkte silindirik insan yapısı depolar (POL) ve Radar antenlerini çevreleyen beyaz veya farklı renkte küresel insan yapısı unsurlar (RADOM) POL/RADOM olarak sınıflandırılacaktır.
Gemi
Limanlarda iskele veya rıhtımlara bitişik durumda bulunan askeri veya sivil amaçlar için kullanılan yüzen platformlar ile açık denizde bulunan askeri veya sivil amaçlar için kullanılan yüzen platformlar GEMİ olarak sınıflandırılacaktır.
Heliport
Bir döner kanatlı hava taşıtının inmesi için tasarlanmış, kare, üçgen veya dairesel şekildeki alanlar HELİPORT olarak sınıflandırılacaktır.
Köprü
Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbirine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ahşap, kâgir, beton veya demir yapılar KÖPRÜ olarak sınıflandırılacaktır.
Tünel Girişi/Çıkışı
Trafik akımının doğal bir engeli aşabilmesi için engelin iki yakasını yer altından birbirine bağlayan yollara ait giriş ve çıkışlar TÜNEL GİRİŞİ/ÇIKIŞI olarak sınıflandırılacaktır.
Pist/Yedek Pist
Bir havaalanında uçakların kalkıp inmesine, park yerlerine gidip gelmesine yarayan özel olarak hazırlanmış şeritler ile aktif kullanımda olmamasına karşın yedekte bulunan şeritler PİST olarak sınıflandırılacaktır.

Y3-2020 GAG kapsamında yüksek çözünürlüklü, monokrom geniş alan gözetleme görüntüleri üzerinde insan, otomobil (binek araç) ve büyük araç (binek araç sınıfının üzerindeki tüm araçlar) sınıfları tespit edilecektir.

 • Yarışmaya katılım başvuruları Başvuru bölümünde belirtildiği şekilde SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Adaylar, konu özelindeki yeteneklerini ispatlayıcı nitelikte dokümanları (makale, patent, tamamlanmış projelerin özetleri vb.) ve Gizlilik Taahhütnamesinin ıslak imzalı bir kopyasını dilekçelerine ek yaparak, resmi olarak SSB’ye başvuracaklardır.
 • Yarışmaya katılım için başvurular firma/kurum/kuruluş adına, bireysel ya da grup olarak yapılabilecektir. Firma/kurum/kuruluş adına yapılan başvurularda gizlilik taahhütnamesi firma/kurum/kuruluş yetkilisi tarafından, bireysel ve grup başvurularında gizlilik taahhütnamesi gruptaki her kişi tarafından ayrı ayrı ıslak imzalı olarak düzenlenecektir.
 • Yarışmaya katılımı SSB tarafından onaylanan firma/kurum/kuruluş ve araştırmacıların/grupların başvuruda belirttikleri e-posta adresine yarışmaya kabul edildiklerine dair bildirim yapılacaktır.
 • Yarışmacılar katılım başvuruları haricindeki tüm işlemlerini (yazılımların yüklenmesi, yarışma ile ilgili bilgi paylaşımı ve sonuçların takip edilmesi vb.) SSB tarafından kendilerine bildirilecek olan kullanıcı adı ile, y3.ogam.metu.edu.tr alanında tanımlı kullanıcı hesapları ile yapacaklardır.
 • Yarışmaya katılım başvurusu, tanımlı hedef sınıflarından herhangi biri, birkaçı veya tamamı için yapılabilecektir.
 • Yarışmanın performans ölçüm süreçlerinin teknik yürütücüsü olan ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) araştırıcıları ve öğretim üyeleri ile performans ölçme sürecine destek veren kişi, kurum ve firmalar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmacılara sağlanacak tüm veriler y3.ogam.metu.edu.tr alanında tanımlı kullanıcı hesapları üzerinden paylaşılacaktır.
 • Yarışmacılarla algoritmalarının eğitimi ve doğruluk maskesi formatını incelemeleri için sınırlı sayıda eğitim verisi (ham görüntü ve doğruluk maskeleri) paylaşılacaktır.
 • Yarışmacılara, yarışmanın değerlendirme aşamasından önce algoritmalarını test edebilmeleri için sınırlı sayıda açık test verisi (sadece ham görüntüler) sağlanacaktır. Yarışmacılar açık test seti için elde ettikleri çıktı görüntülerini yarışma portalına yükleyerek set üzerindeki performanslarını bir Açık Lider Tablosu üzerinde görebileceklerdir.
 • Yarışmacıların algoritma tasarımları ve algoritmaların eğitimi için, yayınlanan veriler dışında ilave veriye ihtiyaç duymaları halinde, ihtiyaç duydukları verileri açık kaynaklardan temin etmeleri ya da öz kaynaklarından sağlamaları beklenmektedir.
 • Yarışmacılar, yazılımlarını (kaynak kodları derlenmiş bir şekilde ve ilgili kaynak kod dosyaları içermeyen çalıştırılabilir ikili (binary) uygulamalar), kullanıcı hesapları aracılığıyla y3.ogam.metu.edu.tr alanına yükleyeceklerdir.
 • Yarışmacıların algoritmalarının otomatik tespit ve bölütleme performansları, yarışmacılar tarafından yüklenen uygulamalar OGAM sunucularında çalıştırılarak ölçülecektir. Bu aşamada, performans ölçümü için yarışmacılarla paylaşılmayan yüksek çözünürlüğe sahip uydu görüntüleri kullanılacaktır.
 • Yazılımların sisteme nasıl yükleneceği ve farklı sistem konfigürasyonlarının nasıl ele alınacağı yarışmacılar ile detaylı bir şekilde paylaşılacaktır.
 • Yarışma sonunda yarışmacılarla, kendi yazılımlarına ait otomatik tespit ve bölütleme performansı, sıralamadaki konumu vb. bilgilerin paylaşılması SSB tasarrufundadır.
 • Yarışma bünyesinde otomatik tespit edilmesi istenen hedeflere ait doğruluk maskeleri askeri alan uzmanları tarafından işaretlenmiştir. Bu işaretleme sürecinde oluşabilecek kullanıcı hataları performans ölçümü esnasında ihmal edilecektir.
 • Yazılımlar çıktı olarak her bir hedef sınıfı için,
  • test görüntülerinin her bir pikselinin ilgili hedef sınıfına ait olma olasılığını (olasılık görüntüsü) ve
  • ilgili hedef sınıfındaki tekil hedef numarasını
  • sağlayacaklardır.
 • Yazılımların ürettikleri her bir tekil alarm, her gerçek hedefe tek eşleşme olması kaydıyla, en yüksek kesişime sahip olduğu gerçek hedefe eşlenecektir. Gerçek bir hedefle kesişen birden fazla tekil alarm olması durumunda, gerçek hedef ile en yüksek kesişime sahip tekil alarm ilgili gerçek hedefe eşlenecektir. Herhangi bir gerçek hedefle eşlenen tekil alarmlar doğru tespit sayılacaktır (TP: true positive). Herhangi bir gerçek hedef ile eşlenemeyen alarmlar yanlış alarm olarak sayılacaktır (FP: false positive). Herhangi bir tekil alarm ile eşlenmeyen gerçek hedefler eksik tespit (FN: false negative) sayılacaktır.
 • Her bir doğru tespit için, nesne seviyesi doğru tespit olasılığı (DP: detection probability) gerçek hedef maskesi ile tekil alarma ait maskenin kesişimlerinin (iki maskenin piksel seviyesi minimum değerleri toplamı) birleşimlerine (iki maskenin piksel seviyesi maksimum değerleri toplamı) oranı ile hesaplanacaktır.
 • Yazılımların her bir hedef sınıfı için başarımları, nesne seviyesi doğru tespit olasılığının doğru tespit, eksik tespit ve yanlış alarmların toplamına bölünmesi ile elde edilecektir (Başarım = DP / (TP + FN + FP) ).
 • Yazılımların tüm sınıflar için toplam başarımı, her hedef sınıfı için bir önceki adımda elde edilen skorların eşit ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 • Performans testleri sırasında tüm yarışmacılara her bir hedef sınıfı için eşit süre tanınacak ve bu sürenin aşılması durumunda ilgili yazılımın testi durdurularak yazılımın durdurulana kadar elde ettiği performans raporlanacaktır.
 • Yarışmacılar üçüncü taraflara yarışma ile ilgili bilgilendirme veya basın açıklaması gibi herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmayacaklardır.
 • Yarışmacılar, yarışma kapsamında kendilerine verilen görüntü, veri ve bilgileri, üçüncü taraflar ile paylaşmayacaktır. Yarışmacı adayları Gizlilik Taahhütnamesinin ıslak imzalı bir kopyasını diğer başvuru evrakları ile birlikte teslim edecektir.
 • SSB’nin Yarışmacı olarak onayladığı kişi, firma ve kurumların gizliliğinin sağlanması için Yarışmacılar, başvuru aşamasının ardından tüm süreci kendilerine sağlanacak kullanıcı adları üzerinden devam ettireceklerdir.
 • Yarışmacıların kimlikleri ve hangi Yarışmacı hesabının hangi kişi/firma/kuruma ait olduğu sadece SSB tarafından bilinecek; OGAM, diğer Yarışmacılar ve üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.
 • Yarışmacılar kimliklerini OGAM ve üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır.
 • Performans ölçümünde kullanılacak test verileri, süreç boyunca gizli tutulacak, hiçbir firma/kurum/kuruluş ve araştırmacı ile paylaşılmayacaktır.
 • OGAM Yarışmacılar tarafından sağlanan yazılımları sadece performans ölçümü ve sonuçları SSB’ye raporlamak için kullanacaktır.
 • Gizlilik esaslarına ya da Gizlilik Taahhütnamesine uymayan Yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilecektir.
 • Yarışma sonuçları, SSB ve OGAM’a herhangi bir hukuki ve mali yükümlülük getirmez. SSB, bu yarışma sonuçları dayanak gösterilerek herhangi bir sözleşme yapmaya zorlanamaz.
 • SSB ve OGAM, işbu yarışmaya esas teşkil edecek yazılımların hazırlanması, derlenmesi, yüklenmesi, testi ve benzeri faaliyetlere ilişkin olarak yarışmacıların yapacakları masraflardan ve karşılaşabilecekleri zarar ve harcamalardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • SSB tarafından sağlanacak hesapların giriş şifrelerini değiştirmek ve bilgilerinin güvenliğini, gizliliğini korumak Yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • Yazılımları performans ölçümünün gerçekleştirileceği sisteme yüklemek Yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • Yazılımların yarışma için gerekli formata getirilerek, sisteme tekrar yüklenmesi gerekir ise, düzenlemeler yapılarak tekrar yüklenmesi Yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • Yazılımların güvenli şekilde sisteme yüklenmesini sağlamak ve uygulamalarının koşturulması için seçilecek konfigürasyonun güvenlik koşullarını belirlemek Yarışmacıların sorumluluğundadır.
 • SSB, kendi takdirine bağlı olarak, Yarışmaya Usul ve Esaslarında gerekli gördüğü değişiklikleri yapmakta, başvuru tarihlerini ve ödülleri değiştirmekte serbesttir.
 • Yarışmacılar yukarıda belirtilen Yarışma Usul ve Esaslarını peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Yarışmalarda dereceye giren Yarışmacılara toplam 150.000₺ ödül dağıtılması planlanmaktadır.
 • Ödüllerin dağıtılıp dağıtılmaması SSB tasarrufundadır. Yarışmaya yeterli katılımın olmaması, Yarışmacıların beklenen performansa erişememesi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli nedenler ile, SSB Yarışmayı veya ödül dağıtımını iptal edebilir ya da ödül miktarını değiştirebilir.
 • Ödüllerden kaynaklanan tüm mali yükümlülükler (vergi, harç vb.) ödül alan Yarışmacılara aittir.
UYDU yarışmasında teknik sorunlar yaşıyorum kime/nereye başvurmalıyım?
Başvurular ile ilgili olmayan tüm teknik ve idari soruların Mesajlaşma servisi üzerinden cevaplanacaktır.
UYDU yarışmasında iletilen kullanıcı adı ve şifre ekibimize mi aittir kişisel midir?
Ekip/Firma olarak katılan kişilerin kullanıcı adı ve şifresi başvuran kişiler için ortaktır.
GAG yarışması başvuru sürecinde sorularım var kime başvurmalıyım?
Başvurular ile ilgili tüm sorular için başvuru bölümünde bulunan iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.
GAG yarışması başvurularını nasıl yapmalıyım?
Yarışmaya katılım başvuruları resmi yazı ya da dilekçe ve ıslak imzalı Gizlilik Taahhütnamesi ile SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben, SSB Genel Evrak Birimi'ne (Önemli uyarı: GAG yarışması başvuruları posta veya kargo yolu ile SSB Genel Evrak Birimine yapılacaktır; yaşanan salgın dolayısıyla elden başvuru alınmayacaktır) yapılacaktır. Firma/kurum/kuruluş adına yapılan başvurularda gizlilik taahhütnamesi firma/kurum/kuruluş yetkilisi tarafından, bireysel ve grup başvurularında ise gizlilik taahhütnamesi gruptaki her kişi tarafından ayrı ayrı ıslak imzalı olarak düzenlenecektir.

Başvuru

Yarışmaya katılım başvuruları UYDU teması için en geç 03.03.2020 10.03.2020 tarihi , GAG teması için en geç 15.05.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar resmi yazı ya da dilekçe ve ıslak imzalı Gizlilik Taahhütnamesi ile SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na hitaben, SSB Genel Evrak Birimi'ne yapılacaktır. Firma/kurum/kuruluş adına yapılan başvurularda gizlilik taahhütnamesi firma/kurum/kuruluş yetkilisi tarafından, bireysel ve grup başvurularında ise gizlilik taahhütnamesi gruptaki her kişi tarafından ayrı ayrı ıslak imzalı olarak düzenlenecektir.

Yarışmacılar tarafından hazırlanan ve bu yarışma kapsamında test edilecek yazılımlar, y3.ogam.metu.edu.tr adresine, SSB tarafından verilecek kullanıcı adları ile giriş yapılarak, UYDU teması için en geç 31.08.2020, GAG teması için en geç 30.11.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar yüklenecektir.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı,
Devlet Mahallesi, Süleyman Emin Caddesi, No:6-7, 06420 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE
İrtibat Noktası: Savunma Sanayii Başkanlığı, Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü
Tel : +90 312 411 90 00
Faks : +90 312 411 93 86
E-posta: btmd@ssb.gov.tr